A joszorakozastmagyarul.hu és a joszorakozastmagyarul.com weboldalak és a webshop üzemeltetője a Molilla Könyv Kft.

Molilla Könyv Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1115 Budapest, Bánk Bán u.11.

Levél cím: 1015 Budapest, Bem rkp 26.

Telefon: +36 30 387 05 71

Cégjegyzékszám:  01-09-921192

Adószám: 14814837-2-43

Bank account number: K&H  10400872-50526781-75481003

IBAN   HU85 1040 0872 5052 6781 7548 1003

A letöltött anyagok felhasználásának szabályai és feltételei

Aki a www.joszorakozastmagyarul.hu és a www.joszorakozastmagyarul.com weboldalról bármilyen terméket letölt (PDF és MP3 hangfájlok), beleértve az ingyenesen hozzáférhetőeket is, elfogadja a következő feltételek, illetve szabályok betartását.

PDF dokumentumok

A letöltött PDF dokumentumok szerzői joga a szerzők tulajdona. A szerzők minden jogot fenntartanak.
A letöltött PDF dokumentumok egyéni felhasználás céljából kinyomtathatóak.
Amennyiben a dokumentumokról a szerzők másképp nem rendelkeznek, tilos a dokumentumok tartalmának egészét, illetve egyes részeit bármilyen formában reprodukálni, megváltoztatni, árusítani, terjeszteni, beleértve a CD-n, DVD-n, e-mail-ben és interneten való terjesztést is.

Ha a PDF dokumentumokat abból a célból szeretné kinyomtatni, hogy diákjainak órai tananyagként másolt formában odaadja, külön fénymásolási engedélyt szükséges vásárolnia. Kérjük lépjen velünk kapcsolatba, és megírjuk, mi a teendő ilyen esetben.

MP3 hangfájlok

A letöltött MP3-as formátumú hangfájlok szerzői joga a szerzők tulajdona. A szerzők minden jogot fenntartanak.

A letöltött hanganyag egyéni felhasználás céljából CD-re kiírható.

Tilos a letöltött hanganyag tartalmának egészét, illetve részeit megváltoztatni, sokszorosítani, árusítani, és terjeszteni, beleértve a CD-n, DVD-n, emailen és interneten való terjesztést is.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár a hangfájlokat többféle MP3-as lejátszón is teszteltük, és azok minden általunk kipróbált lejátszón működtek, a különböző lejátszók fájlfeldolgozása miatt nem tudunk garanciát vállalni arra, hogy a hangfelvételek minden egyes létező audioszoftverrel kompatibilisek.

A letöltés megtörténte után már nem áll módunkban visszatéríteni annak árát, ezért javasoljuk, hogy mielőtt nagyobb mennyiségben tölt le hangfájlokat, győződjön meg arról, hogy lejátszója alkalmas -e az MP3-as felvételek lejátszására. Ezt az alábbi linkre kattintva megteheti.

letöltés

Általános tudnivalók

A joszorakozastmagyarul-t semmilyen felelősség nem terheli a hangfelvételek helytelen használata, illetve a velük való bármilyen visszaélés esetén.

A joszorakozastmagyarul fenntartja magának a jogot, hogy a szabályokat és feltételeket megváltoztassa annak érdekében, hogy azok a Szerzői jogok szabályozásának teljes mértékben megfeleljenek. A joszorakozastmagyarul fenntartja magának a jogot, hogy a jelenlegi technikai és pénzügyi feltételeken változtasson a szerzői jogok nagyobb védelme érdekében.

Webshopunkban történő vásárlásakor Ön elfogadja a fenti szabályok és feltételek betartását, melyek megszegése törvénybe ütköző cselekmény, így büntetőjogi felelősséget von maga után.

Ezúton is tisztelettel kérünk mindenkit a szabályok betartására.

Adatkezelési tájékoztató | Adatvédelem

 

Milyen céllal jött létre az alábbi adatkezelési tájékoztató?

Az alábbi adatkezelési tájékoztató azzal a céllal jött létre, hogy eleget tegyen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), továbbá a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló rendelet alapján.

Molilla Könyv Kft. (székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán utca 11.) mint adatkezelő kötelezettséget vállal a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az Európai Unió jogi határozataiban és rendeleteiben meghatározottak maradéktalan betartására.

A Molilla Könyv Kft. célja, hogy az érintettek személyes adatainak kezelését jogszerűen és tisztességesen végezze. Az Adatkezelési tájékoztató ezt a célt is szolgálja, hogy a természetes személyek számára átlátható legyen, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni.

A Molilla Könyv Kft. fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

 1. Az Adatkezelő neve és székhelye, fogalmak

1.1. Tájékoztató: A weboldal tulajdonosa a Molilla Könyv Kft., továbbiakban Weboldal vagy Webshop, jelen adatkezelési tájékoztatója, a www.joszorakozastmagyarul.hu és www.joszorakozastmagyarul.com oldalakra vonatkozóan.

Az Adatkezelő neve: Molilla Könyv Kft.

Székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán utca 11.

Cégjegyzékszáma: 01-09-921192

Nyilvántartást vezető bíróság/hatóság: Fővárosi Cégbíróság

Adószáma:  14814837-2-43

Telefon: +36 30 387 05 71

Email: molillakonyv@gmail.com

 

Az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelenő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés és továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

érintett: az a természetes személy, aki személyes adatát bocsátja, vagy akinek személyes adatát bocsátják a Molilla Könyv Kft. rendelkezésére.

felhasználó: weboldal-látogató, az a természetes személy, aki a weboldalt látogatja, a weboldal tartalmát böngészi, a webshopban vásárol, feliratkozik a weboldal hírlevelére és személyes adatait ezekhez a cselekedetekhez önként megadja a Molilla Könyv Kft. részére.

külső szolgáltató: az adatkezelő vagy a weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik a Molilla Könyv Kft. részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem a Molilla Könyv Kft. sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Honlaphoz, az érintettekről adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek az érintett azonosítására. A tárhelyszolgáltatás biztosítása során a Molilla Könyv Kft. külső szolgáltatónak tekinti az érintettet is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

 1. Milyen adatokat gyűjt a weboldal?

A webshopban történő vásárlás teljesítéséhez, lebonyolításához a szerződés létrejöttéhez és a termékek a vevőhöz való megfelelő eljuttatása érdekében adatokat kérünk és gyűjtünk a webshop vásárlóitól. A weboldal és a webshop vásárlás nélkül is látogatható, és tartalma böngészhető, azonban a látogatóknak ehhez a böngészéshez is el kell fogadniuk a süti, illetve Cookie szabályzatot. A vásárláshoz és/vagy a hírlevél feliratkozáshoz pedig kötelező az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása is.

 1. Weboldal/Webshop használata során történő adatkezelés, Cookie (süti) szabályzat

A webshopban történő vásárlás lebonyolítása, a testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében az adatkezelő a számítógépén kis adatállományt, ún. Cookie-t (süti) helyez el.

Az adatkezelő weboldalán jelenleg az alábbi típusú Cookie-k (sütik) találhatók:

 • Az alapvető weboldal felhasználás megkönnyítésére, olyan Cookie-kat használunk például, amelyek segítik a vásárlást az érintett látogatók számára. Segítségükkel a rendszer emlékszik arra, hogy milyen termék került a bevásárlókosárba, illetve arra is, hogy milyen adatok kerültek megadásra a vásárlás során.
 • A weboldal teljesítményének megfelelő eléréshez, olyan Cookie-k kerülnek felhasználásra, amelyek lehetővé teszik az egyes funkciók elérését. Ilyen Cookie szükséges például a már regisztrált felhasználók bejelentkezéséhez.
 • A Weboldalon igénybe vesszük a Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatásait, amelynek alapján a Google sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, látogatottságát elemezze. A Google Analytics adatkezeléséről többet az alábbi címen talál: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Az adatkezelő marketing és személyre szabott reklámtevékenység végzése érdekében igénybe veszi a Google LLC Google AdWords szolgáltatásait.

Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok eszközök/beállítások előzmények menüjében van lehetősége. A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja weboldal/webshop egyes funkcióit és elképzelhető, hogy ebből kifolyólag bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetők.

 1. Milyen adatok kerülnek felhasználásra, feldolgozásra?

Webshop használata során történő adatkezelés:

Az érintett felhasználóra vonatkozó személyes adatok közvetlenül az érintett felhasználótól kerülnek felvételre.

A webshop használatához és vásárláshoz az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 • keresztnév, vezetéknév
 • cégnév (opcionális, abban az esetben van rá szükség, ha cégének szeretne számlát kérni
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám,
 • számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám
 • vásárlások adatai

A visszatérő vásárlóknak lehetőségük van egy saját fiók létrehozására, amelyhez az előzetes regisztrációt követően belépéskor az e-mail címüket és a jelszavukat kell megadniuk.

Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés:

Az érinettre érintettre vonatkozó személyes adatok közvetlenül az érintett felhasználótól kerülnek felvételre.

Amennyiben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy közvetlen üzletszerzés céljából e-mailben rendszeresen hírleveleket, reklámajánlatokat küldjünk az érintett felhasználónak, akkor az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 • keresztnév, vezetéknév
 • e-mail cím
 1. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett személyes adatainak fentiek szerinti kezelését az adatkezelő részben az érintett felhasználó és/vagy vásárló, mint érintett önkéntes, tájékozott hozzájárulása alapján, valamint a webshopban történő vásárlás teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) a) ill. b), alapján jogi kötelezettség alapján kezeli.

Az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az érintett vevő külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása, hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik, kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az érintett vásárló előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelő a weboldal-látogató, ill. felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a látogató IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán, jogellenes felhasználás vagy jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében, a weboldal-látogató külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

Mindenki, aki a weboldalon megadja adatait, e-mail címét, valamint a regisztráció során megadott egyéb adatait (pl. név, jelszó) ezzel egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Személyes adat jogalapja, az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, és a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján,

 • felhasználónév: hozzájárulás
 • email-cím: hozzájárulás
 • jelszó: hozzájárulás
 • vezetéknév, utónév: szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség
 • telefonszám: szerződés teljesítéséhez szükséges/hozzájárulás
 • szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám: szerződés teljesítéséhez szükséges
 • számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám: szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség
 • bankszámlaszám: hozzájárulás/jogi kötelezettség, csak az utalás során a banki tranzakciók között jelenik meg
 • vásárlások adatai: szerződés teljesítéséhez szükséges

Kérjük, hogy a weboldal-felhasználó és az érintett vegye figyelembe, hogy amennyiben nem adja meg az összes szükséges adatot, amely a webshopban történő szerződés megkötéséhez szükséges vagy jogszabályon alapul, akkor lehetséges, hogy az adatkezelő nem tud a felhasználóval szerződést kötni vagy nem tudja azt teljesíteni.

Személyes adat jogalapja:

 • keresztnév, vezetéknév: hozzájárulás
 • e-mail cím: hozzájárulás
 1. Az adatkezelés célja

Az adatok begyűjtésének célja az alábbi négy fő kategóriába sorolható:

 • A weboldalon és a webshopban a Cookie-k a lehető legjobb vásárlási és felhasználói élmény biztosításának érdekében. kerülnek alkalmazásra.
 • A személyes adatok kezelésének és az érinett vásárló személyes adatainak megadására azért van szükség, hogy a vásárlást és a kapcsolódó szerződést a webshop részéről teljesíteni tudjuk.
 • Amennyiben a felhasználó, mint érintett vásárló egyértelműen jelezte felénk, hogy beleegyezik abba, hogy hírlevelet vagy egyéb értesítőt küldjünk az érintettnek, akkor ezt megtesszük az érintett által megadott adatokat felhasználva. Azonban az érintett vásárló bármikor leiratkozhat ezekről a hírlevelekről, tájékoztatókról. Ezt megteheti úgy, hogy jelzi nekünk bármelyik elérhetőségen, hogy nem kíván további hírlevelet, értesítőt kapni tőlünk, vagy egyszerűen leiratkozik a hírlevélről a leiratkozás linkre kattintva.
 • A felhasználónak, érintettnek lehetősége van a webshopban kínált termékek véleményezéséhez, tehát a szabad .
 1. Azok a személyek, akik az adatokat megismerhetik, a személyes adatok továbbítása, adatfeldolgozás:

A feladataik ellátásához szükséges mértékben az érintett személyes adatai hozzáférhetőek és megismerhetőek az adatkezelő adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai és az adatkezelő megbízásából eljáró harmadik személyek, az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek számára.

A Molilla Könyv Kft. a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a szerződések és utasítások szerint jogosultak eljárni.
A joszorakozastmagyarul.com és joszorakozastmagyarul.hu weboldalak által igénybe vett adatfeldolgozók:

 • Molilla Könyv Kft. (1115 Budapest, Bánk bán u.11.)
  • K & H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
  • Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u.18-22. 5 em.)
  • PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)
  • Kboss.hu Kft. (szamlazz.hu) (1031 Budapest, Záhony u.7.)

A Molilla Könyv Kft. külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely külső szolgáltatókkal a Molilla Könyv Kft. együttműködik.
A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. A Molilla Könyv Kft. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje, és azokat kizárólag az érintett által meghatározott vagy az adatvédelmi tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.
A Molilla Könyv Kft. a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról az adatvédelmi tájékoztató keretében tájékoztatja az érintetteket.
Külső szolgáltatók:

 • Magyar Posta Zrt. (1191 Budapest, Üllői út 114-116.)
 • Facebook (Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
 • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)
 • Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329, USA)

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek megfelelésére és az érintett érdekeit és jogait megfelelő módon biztosítják, továbbá védelmet biztosítanak az érintettek személyes adatainak megóvására.

A weboldalon az érintettek személyes adatai statisztikai célokra és kutatások céljára is felhasználásra kerülhetnek, kizárólag anonimizált módon.

A Molilla Könyv Kft. minden szükséges intézkedést megtesz azért, hogy az érintettek személyes adatai védve legyenek. Kiemelten védve az adatokat a jogosulatlan adatfelhasználástól, az adatok megváltoztatásától, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az érintettek személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.

 1. Az adatkezelés és adattárolás időtartama

Az érintett felhasználó személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges időtartamig kezeljük.

A személyes adatokat az adatkezelő a webshopban történt vásárlás, több vásárlás esetén, a legutóbbinak a teljesítésétől számított 1 évig kezeli, kivéve, ha jogszabályi kötelezettsége alapján ezen adatokat továbbra is kezelnie kell.

Ha az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, akkor az adatokat a jogszabály által előírt ideig kezeljük.

Abban az esetben, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, akkor az adatait visszavonásig kezeljük. Ebben az esetben az érintett felhasználó bármikor jogosult ezen hozzájárulást indoklás nélkül visszavonni és adatainak törlését kérni.

Az adatok tárolási módja elektronikus.

 

 1. Az érintett felhasználó, vásárló adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az alábbi jogok illetik meg az érintettet személyes adatai tekintetében:

Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről.

Ennek alapján az adatkezelő tájékoztatja érintettet arról, hogy rá vonatkozóan pontosan milyen adatot kezel.

A GDPR által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz.

Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbadja, amennyiben:

 • az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy az érintett és az adatkezelő között létrejött szerződésen alapul
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
 • Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok. Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha az adatkezelő által tárolt adata megváltozott vagy már nem aktuális.
 • Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték, vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a GDPR által előírt esetekben.
 • Az érintett kérheti adatkezelésének korlátozását
 • amennyiben vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett nem akarja az adatok törlését;
 • ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Az érintett jogosult arra, hogy a bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló előzetesen érintett által regisztrált profilalkotást is. Abban az esetben, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az érintett a személyes adatait a továbbiakban e célból nem kezelheti.
 • Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
 1. Jogorvoslatok
 • Fenti jogainak megsértése esetén érintett jogosult jogorvoslatért fordulni az adatkezelőhöz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.
 • Az adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
 • Fenti jogainak megsértése esetén érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.
 • Jogsérelem esetén érintett jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést, illetve sérelemdíjat követelni.
 1. május 24.